Disclaimer

Disclaimer voor www.ogerion.nl

 

OgerionOutlet verleent u hierbij toegang tot www.ogerionoutlet.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen / af te nemen.

 

OgerionOutlet behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

OgerionOutlet spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OgerionOutlet

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met OgerionOutlet. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. OgerionOutlet doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

 

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. OgerionOutlet oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OgerionOutlet nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OgerionOutlet en haar licentiegevers en bezoekers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OgerionOutlet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

De algemene dienst- en leveringsvoorwaarden van OgerionOutlet zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Voor aankopen via de webwinkel www.ogerionoutlet.nl hanteert OgerionOutlet een  algemene voorwaarden.  

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Sectie: Voorwaarden